Coș cumpărături
Coș cumpărături
În funcţie de serviciul de transport ales de client
În funcţie de serviciul de transport ales de client

Termeni și Condiții

Termeni şi Condiţii

Utilizarea acestui site implică acceptarea acestor Termeni şi condiţii. Societatea EVOLUTIV S.R.L. cu sediul în Jud. Sibiu, Mun. Sibiu, Şos. Alba-Iulia nr. 49, Bl. 1, Sc. A, Ap. 15 - România, R.C. J32/2055/21.12.2007, C.U.I. 22986498, Cod IBAN: RO43BPOS3300666100 0RON01  – Sibiu, Capital Social 200 RON, 5811 Activități de editare a cărților; 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, având certificat de înregistrare Seria B, Nr 1914743 - Oficiul Național al Registrului comerțului, în calitate de comerciant, denumit în continuare 'Furnizor', administrează domeniul www.evolutiv.eu şi subdomeniile acestuia.

 1. Politica de vânzare online

Toate informaţiile folosite pentru descrierea PRODUSELOR şi/sau a SERVICIILOR disponibile pe SITE (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuala din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Promoţiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu secţiunea Termeni şi Condiţii.

Societatea EVOLUTIV S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă, prin actualizarea prezentului SITE. Modificările vor fi afişate pe această pagină şi vor avea efect imediat pentru toţi UTILIZATORII/CLIENŢII. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dumneavoastră.

 1. Informaţii personale

Bifând „Am citit şi sunt de acord cu secţiunea Termeni şi Condiţii”, sunteţi de acord că furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Informaţiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, prenumele, adresa, precum şi alte informaţii utile: adresa de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail.

Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. Societatea EVOLUTIV S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei UTILIZATORULUI/CLIENTULUI privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea EVOLUTIV SRL este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 0005358.

Conform obiectului său de activitate, scopurilor declarate şi necesităţilor reieşite din specificul activităţilor derulate împreună cu dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Societatea EVOLUTIV SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, care pot fi, după caz: nume şi prenume, telefon/fax, adresă, e-mail etc., prin mijloace automatizate/manuale.

De asemenea, conform Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil din data de 25 mai 2018, avem nevoie de acordul dumneavoastră privind prelucrarea datelor.

Completând formularul de comandă, utilizatorul se declară de acord să intre în baza de date a Societăţii EVOLUTIV S.R.L.

Va exprimaţi în mod voluntar acordul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate Societăţii EVOLUTIV S.R.L., care este definită ca operator în cele ce urmează, cu privire la următoarele: adresa de e-mail, prenumele, numele, funcţia şi societatea, adresa de contact, numărul de telefon şi, de asemenea, cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate pentru şi în legătură cu următoarele scopuri:

- Facturare;

- Confirmarea comenzii;

- Informare prin e-mail, poştă sau alte mijloace de comunicare despre acţiunile ulterioare cu privire la expedierea comenzii.

Operatorul datelor cu caracter personal: Societatea EVOLUTIV S.R.L. cu sediul în Jud. Sibiu, Mun. Sibiu, Şos. Alba-Iulia nr. 49, Bl. 1, Sc. A, Ap. 15 - România, R.C. J32/2055/21.12.2007, C.U.I. 22986498, Cod IBAN: RO43BPOS33006661000RON01 – Sibiu, Capital Social 200 RON.

Societatea EVOLUTIV S.R.L. pentru prelucrarea datelor, va stabili garanţii tehnologice, fizice si administrative, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate; va preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele dumneavoastră cu caracter personal sau va preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu reglementările şi legile aplicabile.

Datele furnizate de către UTILIZATORI/CLIENŢI sunt strict confidenţiale. Societatea EVOLUTIV S.R.L. se angajează în faţa UTILIZATORILOR/CLIENŢILOR săi să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane sau companii şi să le utilizeze strict pentru uzul relaţiei de afaceri dintre UTILIZATOR/CLIENT şi Societatea EVOLUTIV S.R.L.

Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziţia următoarelor categorii de destinatari: angajaţii şi/sau reprezentanţii legali ai Societăţii EVOLUTIV S.R.L. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate autorităţilor competente, conform celor autorizate de legile aplicabile.

Perioada în care se vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal: Datele se vor prelucra până la revocarea acordului, sau cât timp este necesar în ceea ce priveşte scopurile descrise mai sus, însă nu mai mult de 6 luni de zile de la ultima comandă efectuată. După ce expiră perioada indicată, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi şterse în mod automat.

Acordul dumneavoastră este exprimat în mod voluntar, însă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. În cazul în care nu acordaţi consimţământul sau dacă transmiteţi ulterior o solicitare de rectificare sau de ştergere a datelor dumneavoastră şi vă retrageţi consimţământul, aceasta va însemna că nu veţi avea posibilitatea de a deţine cont pe site-ul www.evolutiv.eu

Confirmaţi că, în calitate de persoană vizată, aveţi dreptul de a solicita de la Societatea EVOLUTIV S.R.L. accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal şi rectificarea sau ştergerea acestora, sau o limitare a prelucrării sau privind obiectul prelucrării, precum şi dreptul la transferabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, dreptul de a obţine o copie după date.

Puteţi beneficia de toate drepturile descrise în acest paragraf prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către operatorul de date la următoarea adresă de e-mail: evolutiv@evolutiv.eu

De asemenea, aveţi dreptul de a înainta o plângere către o autoritate de supraveghere a protecţiei datelor din România, în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR/CLIENT SAU DE A MODIFICA CONŢINUTUL SITE-ULUI www.evolutiv.eu SAU DE A AFECTA PERFORMANŢELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.evolutiv.eu VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.evolutiv.eu ŞI VA PUNE ÎN MIŞCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA PERSOANEI SAU PERSOANELOR CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

 1. Colectarea automata de date cu caracter non-personal (cookies)

Acest site colectează informaţii cu caracter non-personal despre vizitatori pentru scopuri de marketing sau urmărire conversii utilizând cookies. Aceste informaţii colectate în mod automat nu sunt utilizate pentru a identifica identitatea vizitatorului, chiar dacă acesta se înregistrează ulterior. Colectarea datelor vizitatorilor este efectuată utilizând Google Analitics şi aplicând termenii şi condiţiile generale legate de acest serviciu.

 1. Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.evolutiv.eu, constând în  imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea Societăţii EVOLUTIV S.R.L. şi a colaboratorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor, precum şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Preluarea informaţiilor despre cărţi (titluri, autori, descrieri, preţuri etc.) sau a coperţilor şi imaginilor fără acordul scris al Societăţii EVOLUTIV S.R.L. este considerată furt şi ne rezervăm dreptul să acţionăm în judecată persoanele/firmele în cauză.

 1. Preţ

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte. Preţul prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operaţiunii, preţ la care se adaugă costurile de livrare, dacă este cazul.

Odată efectuată comanda, UTILIZATORUL/CLIENTUL este de acord cu termenii specifici enunţaţi în pagina comandă, precum şi cu preţurile produselor şi costul transportului, preţuri afişate în coşul de cumpărături.

 1. Modalităţi de livrare

Metodele de livrare sunt prezentate în procesul de cumpărare a produselor înainte de finalizarea comenzii. Costul livrării poate varia în funcţie de numărul şi de greutatea produselor comandate. Furnizorul nu este responsabil pentru întârzieri de livrare în cazul în care acestea sunt cauzate de serviciul de transport.

Modalităţi de plată:

 • plata cu ramburs
 • ordin de plată
 1. Clauze referitoare la returnarea produsului

Conform legislaţiei în vigoare, returnarea produselor se poate efectua în termen de 10 zile de la data primirii lor de către UTILIZATORI/CLIENŢI. În acest sens, este necesară o înştiinţare scrisă, expediată electronic (evolutiv@evolutiv.eu), prin care se solicită renunţarea la produsul cumpărat.

Contravaloarea produsului achiziţionat va fi înapoiată prin mandat poştal în maximum 30 de zile de la data returnării sale. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de către UTILIZATOR/CLIENT şi scăzute din valoarea care urmează a fi restituită. Sunt exceptate de la returnare produsele care nu sunt însoţite de documente originale/ambalaj original, precum şi cele care prezintă urme de utilizare.

 1. Dispoziţii finale

Nu răspundem pentru defecţiunile datorate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii Internet.

Orice conflict apărut între Societatea EVOLUTIV S.R.L. şi UTILIZATORI/CLIENŢI se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor româneşti.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, UTILIZATORUL/CLIENTUL îşi asumă în totalitate aceste riscuri.

Cele mai vizitate produse